Muralles i Recintes Fortificats de la Ciutat de Tortosa


Gravats antics de la ciutat de Tortosa

Reproducció detallada del gravat de Van Der Wyngaere 1.563
Reproducció de Gonzalo de Mendoza. 1642
Reproducció de Tortosa. 1.773
Reproducció de la vista aérea de Tortosa. 1.985