Historia de la Verge de la Cinta

 Segons la tradició, la nit del 24 al 25 de març de 1178, trenta anys despés que el comte Ramón Bereguer IV ocupés la ciutat de Tortosa, la Mare de Déu, acompanyada per sant Pere i sant Pau i un gran seguici d'àngels es va apareixer a un capellà, que havia acudit a l'esglesia catedral per a les pregaries de maitines.

La verge es va donar a coniexer a l'atordit clergue i li féu lliurament del faixí o cenyidor que portava sobre el seu vestit; afegí que ho feia com a signe d'afecte als tortosins, que havien estat molt bons cristians, fins al punt de construïr aquella esglèsia catedral a honra del seu Fill i d'Ella.

El bisbe, els canonges i el clergat tortosí van rebre aquell obsequi -una cinta teixida a mà a l'estil de l'antigor, de dotze pams de llarga- van resguardar-lo en una caixa de fusta tancada amb clau, i, des d'aquell moment van retre-li veneracií i culte. Va ser el poble qui li va donar en nom que ara té, la "Santa Cinta", i recorda la Verge sota aquesta advocació: la Mare de Déu de la Cinta, que dona nom a tantes dones tortosines i d'altres indrets de les terres de l'ebre.